Δέχομαι κατόπιν ραντεβού

2019-04-29

Επίσκεψη στο γραφείο

Επικοινωνήστε μαζί μου στο 6937143047 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να προγραμματίσουμε την πρώτη μας συνεδρία! Η πρώτη συνεδρία διαρκεί 90 λεπτά και το κόστος είναι 60 ευρώ. Μια τυπική συνεδρία διαρκεί 50-60 λεπτά και το κόστος είναι 50 ευρώ.

Επισκέψεις κατ'οίκον

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού έχει προηγηθεί ραντεβού και έχει γίνει  λήψη ιστορικού τηλεφωνικά ή μέσω skype, δινεται η δυνατότητα της διεξαγωγής των επόμενων συνεδριών στο σπίτι σας ή στο χώρο εργασίας. Η διάρκεια επίσκεψης είναι 50-60 λεπτά και το κόστος συνεδρίας κατ'οίκον είναι 70 ευρώ.

Συνεδρίες εξ αποστάσεως

Παρότι στην ψυχοθεραπεία η δια ζώσης προσωπική  επικοινωνία είναι προτιμότερη, εντούτοις η τεχνολογία μας παρέχει την δυνατότητα σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν οι συνεδρίες μέσω skype. Η διάρκεια είναι 45-50 λεπτά και το κόστος 40 ευρώ.