Δέχομαι κατόπιν ραντεβού

2019-04-29

Επίσκεψη στο γραφείο

Επικοινωνήστε μαζί μου στο 6937143047 ή μ΄έσω email ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να προγραμματίσουμε την πρώτη μας συνεδρία! Η πρώτη συνεδρία διαρκεί 70 λεπτά και το κόστος είναι 60 ευρώ. Μια τυπική συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά και το κόστος είναι 50 ευρώ.

Επισκέψεις κατ'οίκον

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού έχει προηγηθεί ραντεβού και έχει γίνει  λήψη ιστορικού τηλεφωνικά ή μέσω skype, δινεται η δυνατότητα της διεξαγωγής των επόμενων συνεδριών στο σπίτι σας ή στο χώρο εργασίας. Η διάρκεια επίσκεψης είναι 50 λεπτά και το κόστος συνεδρίας κατ'οίκον είναι 70 ευρώ.

Συνεδρίες εξ αποστάσεως

Παρότι στην ψυχοθεραπεία η δια ζώσης προσωπική  επικοινωνία είναι προτιμότερη, εντούτοις η τεχνολογία μας παρέχει την δυνατότητα σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν οι συνεδρίες μέσω Skype. Η διάρκεια είναι 50 λεπτά και το κόστος 40 ευρώ.


https://smartarget.online/how-to/webnode-skype.html